1. Home
  2.  » Stroometiket

Stroometiket AllureNRG

Het stroometiket laat zien hoe jouw elektriciteit in een bepaald jaar is opgewekt en wat hiervan de milieugevolgen zijn. Energiebedrijven zijn verplicht om je te informeren over de samenstelling van de elektriciteit die je in het voorafgaande kalenderjaar heeft gekregen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket.

Duurzaam opgewekte elektriciteit (‘groene stroom’), wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals wind, waterkracht, zon en biomassa. Grijze elektriciteit wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen.

Conform de systematiek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is voor de berekening van de samenstelling van groene stroom uitgegaan van de aantallen gebruikte officiële bewijsstukken voor duurzame energie opwekking, de zgn. ‘garanties van oorsprong) per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon) zoals geadministreerd worden door CertiQ. Groene stroom wordt dus pas aangemerkt als ‘groen’ als wij de levering van elektriciteit hebben gekoppeld aan het ‘inleveren’ van onze GvO’s.

 

Hieronder tref je een overzicht van onze stroometiketten.

AllureNRG
Optelsom van slim energiebeheer

Service

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Automatische incasso

AllureNRG

Oosterkade 7-1
9711 RS Groningen

Laat je gegevens achter en Gerrie zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen!

Contact via: